Special Product

我们乐意接受不同类型的订单!

定制产品・原型
无论是富士工具的原型、非标准尺寸制品、特殊产品或零件等的要求我们都能在短时间内灵活应对。

供应材料:钢、不锈钢、铝、黄铜等

定制产品及原型例子

 • Inside Caliper R10

  Inside Caliper R10

 • Limit Gage

  Limit Gage

 • Inside Caliper 20

  Inside Caliper 20

 • Wheel Gage

  Wheel Gage

 • Pocket Caliper

  Pocket Caliper

Products Category

 • 测量工具
 • 工夹具
 • 测量辅助工具
 • 寻边器
 • 夹具
 • 从用途搜寻
 • 定制产品・原型
Return Top